Over ons (en Martial Arts)

Martial arts zijn zo oud als de mens zelf. Elke cultuur ontwikkelde gevechtstechnieken en –stijlen, gewoon uit noodzaak. Het begrip martial arts is bijgevolg veel ruimer dan alleen maar de Oosterse gevechtssporten en net dat maakt het allemaal zo interessant.

Naast de martial arts helden uit China (de Shaolin), Japan (Samoerai) en Korea (Hwarang) heeft de wereld nog vele andere dappere krijgers gekend zoals de Spartanen, de Vikingen, de Mongolen, de Romeinen, de Ottomanen, de Macedoniërs, de Goten, de ridders, de Perzen en de Kelten. Krijgers zoals Alexander de Grote, Hannibal, Hercules, Attila de Hun en zelfs Boeddha oefenden hun krijgskunsten op een systematische manier en leefden volgens een bepaalde ethische code. Dat maakt dat er in feite ontelbare verschillende martial arts bestaan.

Vandaag de dag worden martial arts veelal als hobby of competitiesport beoefend. Toch is gevechtssport in vele landen een verplicht onderdeel van de opleiding tot militair. Soldaten worden getraind om in man- tegen-man-situaties de tegenstander uit te schakelen.

Dat roept tal van interessante vragen op. Zijn martial arts oorspronkelijk afkomstig uit China, India of Griekenland? Of ontstonden ze onafhankelijk van elkaar? Hoe verspreidden ze zich over de aardbol? Vele martial arts verdwenen, maar doken later in de geschiedenis weer op. Dat heeft ook te maken met het toenemende nationalisme in de wereld waarbij martial arts worden gezien als onderdeel van het cultureel erfgoed van een land of een bevolkingsgroep. Praten en nadenken over martial arts roept dus tal van vragen op waarop deze pagina’s zoveel mogelijk een antwoord zullen trachten te geven.